Wymagania HACCP dla producentów suplementów diety

HACCP suplementy diety

Program ramowy szkolenia

  1. Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności
  2. Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej dotyczące pomieszczeń, urządzeń, pracowników
  3. Zarządzanie personelem wg. HACCP: uprawnienia, szkolenia
  4. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej od surowca do wyrobu gotowego
  5. Wymagania dotyczące dokumentacji: procedury, instrukcje i arkusze
  6. Księga HACCP – wymagane zapisy, zasady prowadzenia
  7. Zasady wyznaczania punktów kontrolnych (CP, PRP, OPRP)
  8. Identyfikacja i wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli – CCP oraz ustalenie limitów krytycznych
  9. Monitorowanie CCP, przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, działania korekcyjne i korygujące
  10. Audity i inspekcje, certyfikacja systemu

Ekspert

Szkolenie poprowadzi doktor inżynier nauk o żywności i żywieniu, biotechnolog, ekspert z zakresu standardów jakościowych HACCP i BRC. Doświadczona audytor, ekspert z zakresu produkcji żywności, od ponad 13 lat związana z branżą spożywczą. Pracowała także w obszarze produkcyjnym w branży farmaceutycznej w środowisku GMP. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i organizacja produkcji oraz Psychologia zarządzania. Posiada silnie rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów technologicznych, technicznych, jakościowych oraz optymalizacji procesów (Lean, Kaizen, 5S), jak również implementacji nowych produktów.

Szkolenie na zamówienie

Skontaktuj się z nami

 

 

 

Facebook
Facebook
LinkedIn