Farmaceutyczny System Jakości zgodny z GMP w Laboratorium Mikrobiologicznym

GMP w laboratorium

Program szkolenia

 1. Wymagania prawne
  – Ustawa Prawo Farmaceutyczne
  – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
 2. Co to jest Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP), czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie?
  Podstawowe zasady GMP (Priorytety GMP)
  Farmaceutyczny System Jakości jako narzędzie i gwarancja zapewnienia właściwej jakości produktu
 3. Personel
  Kwalifikacja i szkolenie personelu
 4. Osoba Wykwalifikowana
  – Rola QP
  – Umowy kontraktowe
  – Certyfikacja i zwalnianie serii na podstawie Aneksu 16
 5. Laboratorium Mikrobiologiczne
  – Pomieszczenia i wyposażenie
  – Higiena laboratoryjna
  – Kalibracja, konserwacja, kwalifikacja, walidacja
 6. Dokumentacja
  – Procedury laboratoryjne
  – Zapisy (dzienniki badań), dane surowe, zapisy elektroniczne
  – Kontrola zmian
  – Analiza ryzyka
 7. Kontrole laboratoryjne
  – Pobieranie i przechowywanie prób
  – Odczynniki i wzorce odniesienia
  – Wyniki OOS i OOT
  – Postępowanie wyjaśniające
  – Badania stabilności
  – Walidacja metod analitycznych

Ekspert

Szkolenie poprowadzi ekspert i audytor GMP, od 25 lat związana z branżą farmaceutyczną. Posiada
8 lat praktyki w laboratorium mikrobiologicznym jako Kierownik Pracowni Badania Jałowości u czołowego producenta leków sterylnych w Polsce, 9 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Kontroli Jakości oraz Osoby Wykwalifikowanej, gdzie zajmowała się m.in. certyfikacją i zwalnianiem produktów jałowych do obrotu.

Grupa docelowa

Osoby zatrudnione w sektorze farmaceutycznym w laboratoriach mikrobiologicznych, działach kontroli jakości, Osoby Wykwalifikowane, kandydatów na QP, kadrę menedżerską firm farmaceutycznych, audytorów GMP i wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Szkolenie na zamówienie

Skontaktuj się z nami

 

 

 

Facebook
Facebook
LinkedIn