Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu w Unii Europejskiej. Teoria i warsztaty

Korzyści

 • Zapoznasz się z wymaganymi dokumentami i procedurami z zakresu rejestracji kosmetyków w Unii Europejskiej
 • Poznasz aktualne wytyczne dotyczące składu, badań, umieszczania oznakowania oraz oświadczeń na produktach kosmetycznych
 • Będziesz na bieżąco z najnowszymi przepisami – dowiesz się o najnowszych i planowanych zmianach
 • Sprawdzisz swoją wiedzę pod okiem eksperta w bogatej części praktycznej
 • Masz możliwość rozmowy i konsultacji z ekspertem oraz wymiany doświadczeń ze współuczestnikami

Program

Część teoretyczna

 • Rozporządzenie 1223/2009/WE- informacje ogólne, podstawowe definicje (produkty kosmetyczne vs. produkty z pogranicza)
 • Dokumentacja niezbędna dla każdego produktu kosmetycznego wprowadzanego do obrotu
 • Wytyczne europejskie w zakresie sporządzania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – dokładne omówienie załącznika I do Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009
 • Ocena i Raport Bezpieczeństwa: układ dokumentów – część A oraz część B raportu, zasady opracowywania raportów bezpieczeństwa
 • Wymogi dotyczące badań produktów kosmetycznych
 • Ograniczenia w zakresie składu jakościowo-ilościowego produktów kosmetycznych: obowiązujące ograniczenia, najnowsze zmiany i bieżące prace Komitetu Naukowego SCCS
 • Oznakowanie produktów kosmetycznych – informacje niezbędne do umieszczenia na etykiecie produktów kosmetycznych
 • Kryteria dotyczące oświadczenia o produktach kosmetycznych, deklaracje free from, hipoalergiczność
 • Rejestracja produktów kosmetycznych w bazie CPNP
 • Zgłaszanie niepożądanego i ciężkiego działania niepożądanego produktu kosmetycznego

Część praktyczna

 • Weryfikacja poprawności etykiet produktów kosmetycznych
 • Weryfikacja poprawności oświadczeń o produktach kosmetycznych
 • Analiza dokumentacji produktów kosmetycznych i badań niezbędnych do przeprowadzenia dla przykładowych produktów kosmetycznych
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • Dyskusja

Ekspert

Anna Ratz-Łyko – Safety Assessor, doktor nauk o zdrowiu w specjalności kosmetologia. Jako niezależny konsultant zajmuje się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, Regulatory Affairs i doradztwem naukowym. Ukończyła szkolenia Safety Assessment of Cosmetics in the EU na brukselskim Vrije Universiteit oraz liczne kursy i seminaria organizowane przez niemieckie stowarzyszenia: DGK (German Society for Scientific and Applied Cosmetics) i IKW (German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association). Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach Chemia kosmetyczna i Zarządzanie jakością. Ma wieloletnie doświadczenie jako wykładowca i trener. Autorka i współautorka dwóch zgłoszeń patentowych i jednego patentu z dziedziny chemii kosmetycznej, kilkudziesięciu publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych, plakatów naukowych. Indywidualny członek EUROTOX.

Zapraszamy

 • osoby zatrudnione w sektorze kosmetycznym i farmaceutycznym w działach rejestracji i jakości, przygotowujące dossier produktów kosmetycznych i oceniające ich bezpieczeństwo, chcące usystematyzować posiadaną wiedzę,
 • osoby szukające zatrudnienia w branży kosmetycznej, kandydatów na Safety Assessorów,
 • pracowników sanepidów,
 • wszystkich, którzy chcieliby uzyskać aktualną i praktyczną wiedzę na temat procesów rejestracji kosmetyków i/lub wprowadzać na rynek UE produkty kosmetyczne własnej produkcji.

 

Zobacz też

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Recepturowanie kosmetyków: produkty myjące i pielęgnacyjne do twarzy i ciała

Szkolenie na zamówienie

Skontaktuj się z nami

Facebook
Facebook
LinkedIn