Reklama suplementów diety – aktualne wytyczne i planowane zmiany

Korzyści

 • Otrzymasz praktyczną wiedzę na temat zasad reklamowania suplementów diety
 • Poznasz wymagania dotyczące prawidłowej i etycznej reklamy
 • Dowiesz się, z jakich źródeł i wytycznych korzystać przygotowując materiały reklamowe i oferty produktowe
 • Skonfrontujesz swoją dotychczasową wiedzę na temat dozwolonych i niedozwolonych działań marketingowych na rynku suplementów diety
 • Sprawdzisz swoją wiedzę pod okiem eksperta w bogatej części praktycznej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia kampanii reklamowej suplementu diety oraz jego sprzedaży
 • Masz możliwość konsultacji z ekspertem oraz wymiany doświadczeń ze współuczestnikami na temat ryzyk związanych z niewłaściwym reklamowaniem suplementu diety

Program szkolenia

 1. Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie reklamy suplementów diety.
 3. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w zakresie dozwolonej reklamy produktów leczniczych a reklama suplementów diety.
 4. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
 5. Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety – samoregulacja.
 6. Projektowane zmiany w reklamie suplementów diety.
 7. Reklama preparatów do początkowego żywienia niemowląt.
 8. Kwalifikacja produktów z pogranicza a dopuszczalne formy ich reklamowania – studium przypadków.
 9. Reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych a suplementów diety – podobieństwa i różnice.
 10. Praktyka „switch” a reklama suplementu diety.
 11. Nieuczciwa reklam – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz studium przypadków.
 12. Niedozwolone klauzule umowne w regulaminach sklepów internetowych a oferowanie suplementu diety do sprzedaży.

Część praktyczna:

 • Projektowanie kampanii reklamowej suplementu diety – wymogi prawne.
 • Sprzedaż suplementu diety on-line – zasady prezentacji produktu.
 • Studium przypadków postępowań w sprawie reklamy suplementów diety przed Radą Reklamy – Komisją Etyki Reklamy.
 • Symulacja postępowania przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów w związku z reklamą suplementów diety.

* Na tydzień przed warsztatami zostaną przesłane wybrane kazusy do rozwiązania, które będą omawiane podczas szkolenia

Ekspert

Dr Joanna Uchańska – Radca prawny, członkini Krajowej Rady Suplementów i Odżywek oraz Komisji Etyki. Współtworzyła Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Doradza klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym w dziedzinie life science, zwłaszcza w zakresie farmacji, medycyny i biotechnologii. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z tytułem doktora nauk prawnych, gdzie obecnie wykłada m.in. w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego. Specjalizuje się w prawie reklamy na rynku medycznym i farmaceutycznym.

Zapraszamy

 • osoby zatrudnione w sektorze farmaceutycznym, żywności i suplementów diety, w działach prawnych, zapewnienia jakości, kontroli jakości i rejestracji,
 • pracowników agencji marketingowych przygotowujących kampanie reklamowe suplementów diety,
 • dyrektorów działów prawnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich,
 • kadra menedżerska przedsiębiorstw wytwarzających i dystrybuujących suplementy diety,
 • osoby zatrudnione w organach publicznych, w tym NIK, GIS, UOKiK,
 • wszystkich, którzy chcieliby uzyskać aktualną i praktyczną wiedzę na temat reklamy suplementów diety.

Miejsce i termin

Szkolenie na zamówienie.

Skontaktuj się z nami.

Facebook
Facebook
LinkedIn