Raport bezpieczeństwa produktów kosmetycznych – teoria i praktyka.

ocena bezpieczeństwa kosmetyków

 

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie z obecnym ustawodawstwem obejmującym produkty kosmetyczne w zakresie oceny bezpieczeństwa.
 2. Przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów oceny bezpieczeństwa związków chemicznych stosowanych w kosmetykach w kontekście ich działania toksycznego.
 3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami szacowania ekspozycji na produkty kosmetyczne i obliczania marginesów bezpieczeństwa dla zastosowanych składników kosmetyku.

Korzyści dla uczestnika

 • Przeanalizujesz aktualne wymagania prawne dotyczące dokumentacji kosmetyku,
 • Zapoznasz się z najnowszymi i planowanymi zmianami regulacyjnymi,
 • Szczegółowo przedyskutujesz wytyczne dotyczące tworzenia Raportu oceny bezpieczeństwa,
 • Zapoznasz się ze źródłami wiedzy dla Safety Assessora,
 • Wypróbujesz wiedzę w praktyce – wykonasz przykładową ocenę bezpieczeństwa, oszacujesz wskaźniki niezbędne w ocenie toksykologicznej produktu kosmetycznego.

Program szkolenia

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Podstawowe zagadnienia i aspekty prawne
✓ Bezpieczeństwo składników produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej
✓ Obwiązujące ograniczenia w zakresie substancji kosmetycznych – załączniki II, III, IV, V, VI Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009
✓ Aktualne i planowane zmiany prawne, prace Komitetu Naukowego SCCS

2. Dokumentacja produktu kosmetycznego
✓ Podstawowe zagadnienia w zakresie PIF produktu kosmetycznego
✓ Wymagania w obszarze badań produktów kosmetycznych: badania fizykochemiczne,
dermatologiczne, aplikacyjne oraz mikrobiologiczne – kiedy wykonywać i dlaczego?
✓ Wymagania szczegółowe w zakresie kosmetyków przeciwsłonecznych,
hypoalergicznych, dedykowanych dla dzieci i niemowląt

3. Wytyczne do oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych:
✓ Załącznik I Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009
✓ Szczegółowe omówienie układu dokumentów w raporcie bezpieczeństwa w oparciu o Decyzję Wykonawczą Komisji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
✓ Przewodnik SCCS oraz inne przewodniki techniczne i dane naukowe jako przydane
narzędzie w ocenie bezpieczeństwa

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Wykonanie oceny bezpieczeństwa na wybranych przykładach wraz z omówieniem:
✓ Założenia w szacowaniu ekspozycji
✓ Zasady obliczania marginesów bezpieczeństwa
✓ Wartość NOAEL i inne deskryptory dawki

Ekspert

Urszula Ptaszek-Rohde – Safety Assessor i ekspert ds. legislacji. Jako niezależny konsultant zajmuje się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i doradztwem legislacyjnym dla firm z branży kosmetycznej oraz detergentowej. Ukończyła szkolenia Safety Assessment of Cosmetics in the EU na brukselskim Vrije Universiteit oraz liczne kursy i seminaria organizowane przez niemieckie stowarzyszenia: DGK (German Society for Scientific and Applied Cosmetics) i IKW (German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association). Doświadczona trener i wykładowca: prowadzi szkolenia z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyków, wymagań prawnych i badawczych oraz oznakowania produktów kosmetycznych i detergentowych.

Zapraszamy

 • Kierowników, Menedżerów i Specjalistów Zapewnienia i Kontroli Jakości z branży kosmetycznej oraz farmaceutycznej,
 • Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie kosmetyków do obrotu oraz dokumentację kosmetyku,
 • Osoby przygotowujące się do roli Safety Assessora,
 • Technologów i pracowników działów R&D,
 • Specjalistów jakości zatrudnionych u wytwórców kosmetyków,
 • Pracowników instytucji i inspekcji państwowych,
 • Studentów,
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Termin i miejsce

Szkolenie na zamówienie. Skontaktuj się z nami.

 

 

Facebook
Facebook
LinkedIn