Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Teoria i warsztaty

Korzyści

 • Otrzymasz praktyczną wiedzę na temat procesu Oceny bezpieczeństwa kosmetyków
 • Poznasz wymagania dotyczące badań i dokumentacji
 • Dowiesz się, z jakich źródeł i wytycznych korzystać w codziennej pracy Safety assessora
 • Sprawdzisz swoją wiedzę pod okiem eksperta w bogatej części praktycznej
 • Masz możliwość konsultacji z ekspertem oraz wymiany doświadczeń ze współuczestnikami

Program

Część teoretyczna

 • Rozporządzenie 1223/2009/WE – informacje ogólne, podstawowe definicje
 • Dokumentacja i badania niezbędna dla każdego produktu wprowadzanego do obrotu
 • Wymogi dotyczące badań produktów kosmetycznych
 • Wytyczne europejskie w zakresie sporządzania raportu bezpieczeństwa – dokładne omówienie załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009
 • Wytyczne Naukowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS – 9 rev.) jako kluczowe narzędzie dla Safety Assessora
 • Ocena i Raport Bezpieczeństwa: układ dokumentów – część A oraz część B raportu, zasady opracowywania raportów bezpieczeństwa zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 25 listopada 2013 r.
 • Ograniczenia w zakresie składu jakościowo-ilościowego produktów kosmetycznych: obowiązujące ograniczenia, najnowsze zmiany i bieżące prace Komitetu Naukowego SCCS
 • Źródła informacji i bazy danych wykorzystywane w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Część praktyczna

 • Obliczanie współczynników narażenia, szacowanie ekspozycji dla produktów kosmetycznych, przykładowe obliczenia marginesu bezpieczeństwa
 • Dobór danych toksykologicznych
 • Wykonanie oceny bezpieczeństwa na przykładowej recepturze

Na tydzień przed planowanym szkoleniem uczestnicy otrzymają zadania do rozwiązania

Ekspert

Anna Ratz-Łyko – Safety assessor, doktor nauk o zdrowiu w specjalności kosmetologia. Jako niezależny ekspert zajmuje się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, Regulatory Affairs i doradztwem naukowym. Ukończyła szkolenia Safety Assessment of Cosmetics in the EU na brukselskim Vrije Universiteit oraz liczne kursy i seminaria organizowane przez niemieckie stowarzyszenia: DGK (German Society for Scientific and Applied Cosmetics) i IKW (German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association). Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach Chemia kosmetyczna i Zarządzanie jakością. Ma wieloletnie doświadczenie jako adiunkt, wykładowca i szkoleniowiec. Autorka i współautorka dwóch zgłoszeń patentowych i jednego patentu z dziedziny chemii kosmetycznej, kilkudziesięciu publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych, plakatów naukowych. Indywidualny członek EUROTOX.

Zapraszamy

Osoby zatrudnione w sektorze kosmetycznym i farmaceutycznym w działach zapewnienia jakości, kontroli jakości i rejestracji, przygotowujące dossier produktów kosmetycznych i oceniające ich bezpieczeństwo, Safety Assessorów i kandydatów na Safety Assessorów, pracowników sanepidów, wszystkich, którzy chcieliby uzyskać aktualną i praktyczną wiedzę na temat oceny bezpieczeństwa kosmetyków.

 

Zobacz też

Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu w Unii Europejskiej

Recepturowanie kosmetyków. Produkty myjące i pielęgnacyjne do twarzy i ciała

Szkolenie na zamówienie

Skontaktuj się z nami

 

 

 

Facebook
Facebook
LinkedIn