Nowa Ustawa o produktach kosmetycznych – dotychczasowa praktyka a nadchodzące zmiany.

prawo-kosmetyczne

Korzyści

 • Otrzymasz wiedzę na temat nowej Ustawy o produktach kosmetycznych w kontekście Rozporządzenia 1223/2009.
 • Poznasz najświeższe wymagania dotyczące codziennej pracy związanej z produkcją i wprowadzaniem produktu kosmetycznego do obrotu oraz informowania konsumentów według najnowszych regulacji.
 • Dowiesz się, z jakich źródeł i wytycznych korzystać w związku z audytem i wdrożeniem koniecznych zmian wymaganych nowymi przepisami.
 • Posiądziesz praktyczne umiejętności w związku z prowadzeniem reklamy produktu kosmetycznego według ostatnich rekomendacji.
 • Skonfrontujesz swoją dotychczasową wiedzę na temat wymogów ochrony danych osobowych w kontekście zgłaszania ciężkich działań niepożądanych.
 • Masz możliwość konsultacji z ekspertem oraz wymiany doświadczeń ze współuczestnikami na temat ryzyk związanych z nieprawidłowym wykonywaniem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych.

Program szkolenia

Część teoretyczna:

 1. Nowa ustawa o produktach kosmetycznych a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych:a) wytyczne europejskie oraz zasady dobrej praktyki produkcji produktów kosmetycznych,
  b) obowiązki osoby odpowiedzialnej oraz dystrybutorów,
  c) oznakowanie produktów kosmetycznych – minimum obowiązków informacyjnych,
  d) zasady rejestracji zakładów w związku z obowiązkiem monitorowania przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji produktów kosmetycznych,
  e) język dokumentacji.
 2. System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych w kontekście ochrony danych osobowych (RODO).
 3. Zasady nadzoru nad produktami kosmetycznymi a ochrona tajemnicy handlowej w sytuacji kontroli (w kontekście projektowanych zmian ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
 4. System kar pieniężnych według nowej ustawy.
 5. Zasady okresu przejściowego po wejściu w życie nowej regulacji.
 6. Przegląd zmian w innych przepisach w związku z wprowadzeniem ustawy o produktach kosmetycznych.

Część praktyczna:

 1. Zasady przeprowadzenia audytu w związku z wymogami nowej ustawy o produktach kosmetycznych.
 2. Reklama i marketing kosmetyków – ćwiczenia praktyczne i analiza dotychczasowej praktyki w kontekście:
 • deklaracji marketingowych – nieuczciwa reklama produktu kosmetycznego – studium przypadków – free from, bezpieczny, naturalny, organiczny, hipoalergiczny itp.,
 • karty odpowiedzialnej reklamy Stowarzyszenia „Cosmetics Europe”,
 • reklamy w Internecie.

Ekspert

Dr Joanna Uchańska – Radca prawny w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j., Dział Life Science and Health Care. Doradza klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym w dziedzinie life science, zwłaszcza w zakresie farmacji, medycyny, biotechnologii, prawa żywnościowego i kosmetycznego. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie wykłada w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego. Specjalizuje się także w prawie reklamy, prawie własności intelektualnej, a także etycznych aspektach prawa medycznego.

Zapraszamy

 • osoby zatrudnione w sektorze kosmetycznym i farmaceutycznym odpowiedzialne za systemy zarządzania jakością i wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu,
 • pracowników zatrudnionych w przemyśle kosmetycznym w działach kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, laboratoriach mikrobiologicznych, technologów, i specjalistów ds. formulacji,
 • osoby odpowiedzialne za ocenę bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,
 • pracowników instytucji regulacyjnych i inspekcji, audytorów,
 • przedsiębiorców i kadrę menedżerską branży kosmetycznej i farmaceutycznej,
 • pracowników agencji reklamowych,
 • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw,  adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich,
 • wszystkich, którzy chcieliby uzyskać aktualną i praktyczną wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z kosmetykami.

 

Miejsce i termin

Skontaktuj się z nami.

Facebook
Facebook
LinkedIn